top of page

Phòng 1 giường đôi

Phòng 1 giường cực lớn phù hợp cho 2 người lớn 1 trẻ em

  • 22 giờ
  • Từ 500,000
  • Hạ Long

Chi tiết liên hệ

  • Ngọc Ánh Dương Hotel, grand world, Hạ Long, Bai Chay, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam


bottom of page